Jurnal Buku Pegangan Guru

PDF
SALINAN - tentang PENDIDIKAN | konseling-pembelajaran ...

SALINAN - tentang PENDIDIKAN | konseling-pembelajaran ...

salinan peraturan menteri pendidikan nasional republik indonesia nomor 40 tahun 2008 tentang standar sarana dan prasarana untuk sekolah menengah kejuruan/
Wed, 22 Oct 2014 19:04:00 GMT
Ciri Iklim Sekolah Berkesan: Implikasinya Terhadap ...

Ciri Iklim Sekolah Berkesan: Implikasinya Terhadap ...

Ciri Iklim Sekolah Berkesan 7 Pengetua mengamalkan komunikasi terbuka di dalam pergaulan dengan guru dan pelajar. Sikap pengetua yang mudah bergaul akan memudahkan ...
Thu, 23 Oct 2014 23:35:00 GMT
KEPENTINGAN PEMIKIRAN DAN AMALAN REFLEKSI DALAM PENGAJARAN ...

KEPENTINGAN PEMIKIRAN DAN AMALAN REFLEKSI DALAM PENGAJARAN ...

KEPENTINGAN PEMIKIRAN DAN AMALAN REFLEKSI DALAM PENGAJARAN SAINS DI KAWASAN LUAR BANDAR Nor Hasniza Ibrahim, Johari Surif & Muhammad Yusof Arshad
Fri, 24 Oct 2014 14:08:00 GMT
ADA APA DENGAN TULISAN - Institut Pendidikan Guru Kampus ...

ADA APA DENGAN TULISAN - Institut Pendidikan Guru Kampus ...

Koleksi Artikel Penyelidikan Tindakan PISMP KG (BM)amb. Januari 2009, Seminar Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2012, ms.230-245. 232 Seminar Penyelidikan Tindakan ...
Sun, 19 Oct 2014 19:58:00 GMT