Contoh Jurnal Pendidikan Tentang Pembelajaran Pdf

PDF
JURNAL PEMIKIRAN ALTERNATIF PENDIDIKAN Strategi ...

JURNAL PEMIKIRAN ALTERNATIF PENDIDIKAN Strategi ...

JURNAL PEMIKIRAN ALTERNATIF PENDIDIKAN P3M STAIN Purwokerto | Sunhaji 1 INSANIA |Vol. 13|No. 3|Sep-Des 2008|474-492 Strategi Pembelajaran ...
Wed, 17 Dec 2014 12:35:00 GMT
CONTOH SILABUS KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ...

CONTOH SILABUS KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ...

2 Kompetensi Dasar:1.2 Menggunakan perangkat lunak beberapa program aplikasi Alokasi Waktu :180 menit 4 jam pelajaran No Materi PembelajaranKegiatan Pembelajaran ...
Tue, 16 Dec 2014 09:23:00 GMT
CONTOH MODEL PEMBELAJARAN MATEMATIKA DI SEKOLAH DASAR.pdf

CONTOH MODEL PEMBELAJARAN MATEMATIKA DI SEKOLAH DASAR.pdf

CONTOH MODEL PEMBELAJARAN MATEMATIKA DI SEKOLAH DASAR Disampaikan pada Diklat Instruktur/Pengembang Matematika SD Jenjang Lanjut Tanggal 6 s.d. 19 Agustus 2004
Mon, 15 Dec 2014 15:37:00 GMT
Teknologi Komunikasi dan Maklumat dalam Program Pendidikan ...

Teknologi Komunikasi dan Maklumat dalam Program Pendidikan ...

BAHAROM MOHAMAD Teknologi Komunikasi dan Maklumat dalam Program Pendidikan Khas Aliran Teknik dan Vokasional di Malaysia ABSTRAK: Kajian ini bertujuan meninjau ...
Wed, 17 Dec 2014 21:39:00 GMT
Inovasi Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar - File UPI

Inovasi Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar - File UPI

“JURNAL, Pendidikan Dasar “ Nomor: 9 - April 2008 adanya keterkaitan yang erat antara sains, teknologi dan masyarakat; proses belajar menganut pandangan
Sun, 14 Dec 2014 03:13:00 GMT
PANDUAN TEKNIS PENILAIAN DI SEKOLAH DASAR

PANDUAN TEKNIS PENILAIAN DI SEKOLAH DASAR

Panduan Teknis Penilaian di Sekolah Dasar SD KATA PENGANTAR . Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi ...
Mon, 15 Dec 2014 04:38:00 GMT
Pendidikan Islam Kursus Perguruan Lepas Ijazah di Institut ...

Pendidikan Islam Kursus Perguruan Lepas Ijazah di Institut ...

ATIKAN, 1(2) 2011 279 ZAHIAH HARIS @ HARITH MUSTAPHA KAMAL AHMAD KASSIM Pendidikan Islam Kursus Perguruan Lepas Ijazah di Institut Pendidikan Guru
Wed, 17 Dec 2014 06:52:00 GMT
PENDEKATAN BERMAIN DALAM PENGAJARAN BAHASA DAN LITERASI ...

PENDEKATAN BERMAIN DALAM PENGAJARAN BAHASA DAN LITERASI ...

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu 1 M al yLng ue Jor Ed c ti (M ) PENDEKATAN BERMAIN DALAM PENGAJARAN ...
Sat, 13 Dec 2014 19:21:00 GMT
PENGGUNAAN STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA UNTUK MENGUASAI ...

PENGGUNAAN STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA UNTUK MENGUASAI ...

4 ZAMRI MAHAMOD & MOHAMED AMIN EMBI Kajian tentang SPB dalam pendidikan BM yang berfokus kepada kemahiran berbahasa seperti mendengar, bertutur, membaca dan menulis ...
Mon, 15 Dec 2014 06:54:00 GMT
Menggunakan Animasi di dalam Instruksi Khas untuk Kanak ...

Menggunakan Animasi di dalam Instruksi Khas untuk Kanak ...

Jurnal Teknologi Pendidikan Malaysia Jilid 1, Nombor 2, Jun 2011 30 Rajah 1 Koswer Bahasa Malaysia Pembangunan Objek Pembelajaran Kajian ini mencadangkan pembangunan ...
Tue, 16 Dec 2014 12:08:00 GMT