Dasar Dasar Menguasai Spss

PDF
KESAN KEWUJUDAN HYPERMARKET KE ATAS PENIAGA MELAYU DI ...

KESAN KEWUJUDAN HYPERMARKET KE ATAS PENIAGA MELAYU DI ...

vot 71991 kesan kewujudan hypermarket ke atas peniaga melayu di johor azlah bin md ali thuaibah @ suaibah binti abu bakar pm dr hishamuddin md som
Wed, 26 Nov 2014 15:52:00 GMT
Tahap Kemahiran dan Pengintegrasian ICT di kalangan Guru ...

Tahap Kemahiran dan Pengintegrasian ICT di kalangan Guru ...

Jurnal Teknologi Pendidikan Malaysia Jilid 1, Nombor 1, Mac 2011 8 Analisis Data Data dianalisis menggunakan program Statistical Package for Social Science (SPSS ...
Thu, 27 Nov 2014 03:05:00 GMT
Simptom Disleksia Kanak-kanak Prasekolah - National ...

Simptom Disleksia Kanak-kanak Prasekolah - National ...

Simptom Disleksia Kanak-kanak PrasekolahJurnal Pendidikan 30 (2005) 3 - 19 3 Simptom Disleksia Kanak-kanak Prasekolah ROHATY MOHD MAJZUB SHAFIE MOHD.
Thu, 27 Nov 2014 19:40:00 GMT
Kepemimpinan Guru Besar Dalam Pelaksanaan Pentaksiran ...

Kepemimpinan Guru Besar Dalam Pelaksanaan Pentaksiran ...

seperti ”Baik”, ”Cemerlang”, ”Menguasai tahap pencapaian minimum” dan ”Boleh membaca dengan kefahaman yang tinggi”. Walau bagaimanapun peperiksaan ...
Fri, 28 Nov 2014 03:11:00 GMT
Sikap Guru Bahasa Melayu terhadap Penggunaan Teknologi ...

Sikap Guru Bahasa Melayu terhadap Penggunaan Teknologi ...

Sikap Guru Bahasa Melayu terhadap Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) 61 SAMPEL KAJIAN Sampel dalam kajian ini melibatkan 105 orang guru yang
Thu, 27 Nov 2014 04:31:00 GMT
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK) DALAM ...

KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK) DALAM ...

kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif (kbkk) dalam proses pengajaran guru mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu di enam buah sekolah menengah sekitar skudai
Thu, 27 Nov 2014 09:10:00 GMT
HUBUNGAN SIKAP, KEBIMBANGAN DAN TABIAT PEMBELAJARAN DENGAN ...

HUBUNGAN SIKAP, KEBIMBANGAN DAN TABIAT PEMBELAJARAN DENGAN ...

Arsaythamby Veloo dan Shamsuddin Muhammad 18 membanggakan. Pencapaian Dasar 60:40 Kementerian Pelajaran Malaysia yang mensasarkan 60% pelajar dalam aliran Sains dan ...
Wed, 26 Nov 2014 16:57:00 GMT
Jurnal PENYELIDIKAN PENDIDIKAN - Portal Rasmi Kementerian ...

Jurnal PENYELIDIKAN PENDIDIKAN - Portal Rasmi Kementerian ...

Jilid 7 Disember 2005 Jurnal PENYELIDIKAN PENDIDIKAN Diterbitkan oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan
Fri, 28 Nov 2014 12:15:00 GMT