Kumpulan Anekdot Guru Dan Murid

PDF
Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan ...

Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan ...

9 Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Moral) Nama Kursus Pentaksiran dan Pengurusan Matapelajaran Pendidikan Moral
Fri, 24 Oct 2014 21:10:00 GMT
PERBANDINGAN TIGA PENDEKATAN PENGAJARAN AWAL MEMBACA ...

PERBANDINGAN TIGA PENDEKATAN PENGAJARAN AWAL MEMBACA ...

Pearson & Johnson (1978) mengatakan bahawa guru, rakan sebaya dan ekologi sesebuah bilik darjah mempengaruhi kebolehan membaca dan kefahaman murid.
Mon, 27 Oct 2014 03:35:00 GMT
SIFATKU PERUBAHAN DALAM TINGKAH LAKU MURID PRASEKOLAH

SIFATKU PERUBAHAN DALAM TINGKAH LAKU MURID PRASEKOLAH

Koleksi Artikel Penyelidikan Tindakan PISMP Prasekolah ambilan Januari 2009, Seminar Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2012, ms.150-159. 153
Sat, 25 Oct 2014 17:06:00 GMT
PRA 3102: ASAS PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

PRA 3102: ASAS PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH 6 menilai kurikulum yang ingin diperolehi. Guru pula perlu menyesuaikan objektif yang perlu
Mon, 27 Oct 2014 17:39:00 GMT