Makalah Tentang Media Pembelajaran Dalam Pendidikan Agama Islam

PDF
PENERAPAN NILAI MURNI DAN PEMBENTUKAN JATI DIRI KANAK ...

PENERAPAN NILAI MURNI DAN PEMBENTUKAN JATI DIRI KANAK ...

Jurnal Hadhari Special Edition (2012) 51 - 65 56 maka mereka akan meniru dan belajar melalui kaedah tersebut dalam masa yang singkat.
Mon, 20 Oct 2014 09:41:00 GMT