Panduan Menggunakan Spss 17

PDF
IBM SPSS STATISTIC 21

IBM SPSS STATISTIC 21

IBM SPSS STATISTICS for window Copyright @2013 Rahim Bin Utah an 8 Contoh-contoh soalan Apabila anda mengemukakan soalan kepada responden, kadangkala anda perlu
Fri, 21 Nov 2014 15:37:00 GMT
TAHAP DISIPLIN PELAJAR SEKOLAH MASA KINI - Welcome to ...

TAHAP DISIPLIN PELAJAR SEKOLAH MASA KINI - Welcome to ...

Pihak Kerajaan Di samping itu juga dapatan kajian juga boleh menjadi maklumat sokongan tambahan dan panduan kepada Yayasan Islam Kelantan (YIK) dan ...
Sun, 23 Nov 2014 19:59:00 GMT
KEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER ...

KEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER ...

keberkesanan kaedah pembelajaran berbantukan komputer (penggunaan perisian power point interaktif) terhadap peningkatan penguasaan konsep sains dalam
Sat, 22 Nov 2014 07:07:00 GMT
KEBERKESANAN KONSEP PETA MINDA DALAM PEMBELAJARAN ...

KEBERKESANAN KONSEP PETA MINDA DALAM PEMBELAJARAN ...

KEBERKESANAN KONSEP PETA MINDA DALAM PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH WAHIDAH BINTI HJ ABU BAKAR Laporanprojekinidikemukakansebagaimemenuhi ...
Sun, 23 Nov 2014 08:53:00 GMT
TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) ADVANCEMENT AND CRITICAL ...

TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) ADVANCEMENT AND CRITICAL ...

total quality management (tqm) advancement and critical success factors for implementation in manufacturing small and medium sized enterprise (smes)
Fri, 21 Nov 2014 03:41:00 GMT
FAKTOR MENYUMBANG KEPADA PENAGIHAN RELAPS DALAM KALANGAN ...

FAKTOR MENYUMBANG KEPADA PENAGIHAN RELAPS DALAM KALANGAN ...

Faktor Menyumbang Kepada Penagihan Relaps Dalam Kalangan Penagih Dadah PUSPEN Di Semenanjung Malaysia Fauziah Ibrahim,Bahaman Abu Samah,Mansor Abu Talib & Mohamad ...
Sun, 23 Nov 2014 20:06:00 GMT
Aspek Kemahiran ‘Employability’ yang Dikehendaki ...

Aspek Kemahiran ‘Employability’ yang Dikehendaki ...

Jurnal Pendidikan Malaysia 34(2)(2009): 67 - 79 Aspek Kemahiran ‘Employability’ yang Dikehendaki Majikan Industri Pembuatan Masa Kini (Aspects of Employability ...
Sat, 22 Nov 2014 12:15:00 GMT
Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ...

Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ...

17 Journal of Techno Social Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHAH:18001) Analisis Kepada Penerimaan Faedah Pelaksanaannya Kepada Organisasi Di ...
Mon, 24 Nov 2014 00:24:00 GMT
i KESEDARAN PEMBANGUNAN LESTARI MARIANI BT HAMBUG

i KESEDARAN PEMBANGUNAN LESTARI MARIANI BT HAMBUG

i KESEDARAN PEMBANGUNAN LESTARI DI PERINGKAT AWAL UMUR KANAK-KANAK MARIANI BT HAMBUG Tesis ini dikemukakan adalah sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat ...
Sun, 23 Nov 2014 14:08:00 GMT
IMPLIKASI KEPEMIMPINAN PENGETUA, KEPUASAN KERJA GURU DAN ...

IMPLIKASI KEPEMIMPINAN PENGETUA, KEPUASAN KERJA GURU DAN ...

1 IMPLIKASI KEPEMIMPINAN PENGETUA, KEPUASAN KERJA GURU DAN PENGAJARAN BERKESAN GURU TERHADAP PEMBELAJARAN PELAJAR Abdul Jawi Abnoh Sawi Mohd. Yusof Abdullah
Sat, 22 Nov 2014 12:36:00 GMT