Penggunaan Alat Bantu Pembelajaran Untuk Meningkatkan Hasil

PDF
Keberkesanan Penggunaan Alat Bantu Mengajar Berbantukan ...

Keberkesanan Penggunaan Alat Bantu Mengajar Berbantukan ...

Keberkesanan Penggunaan Alat Bantu Mengajar Berbantukan Komputer Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Subjek Kemahiran Hidup (KH) Di Sekolah Menengah
Fri, 24 Oct 2014 07:20:00 GMT
Penggunaan Alat Bantu Mengajar - Welcome to Universiti ...

Penggunaan Alat Bantu Mengajar - Welcome to Universiti ...

Min bagi kekerapan penggunaan poster/carta dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah 2.61. Ini menunjukkan kekerapan penggunaan poster/carta di kalangan ...
Mon, 20 Oct 2014 17:19:00 GMT
Penggunaan Alat Rangkaian Sosial di kalangan Pelajar di ...

Penggunaan Alat Rangkaian Sosial di kalangan Pelajar di ...

Jurnal Teknologi Pendidikan Malaysia Jilid 1, Nombor 1, Mac 2011 35 soalan berkaitan dengan penggunaan alat rangkaian sosial untuk tujuan pendidikan dan bahagian yang
Tue, 21 Oct 2014 19:05:00 GMT
Tahap Kesediaan Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan ...

Tahap Kesediaan Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan ...

Tahap Kesediaan Guru Menggunakan ICT dalam Pengajaran 27 Guru didedahkan dengan pelbagai kaedah bagaimana ICT digunakan sebagai medium untuk
Fri, 24 Oct 2014 16:53:00 GMT
Kesan Penggunaan Peta Minda Interaktif dalam Penulisan Cerita

Kesan Penggunaan Peta Minda Interaktif dalam Penulisan Cerita

1 Kesan Penggunaan Peta Minda Interaktif dalam Penulisan Cerita Dr. Adenan Ayob Universiti Malaysia Sabah [email protected] Abstrak Beberapa buah universiti awam ...
Wed, 22 Oct 2014 15:51:00 GMT
Jabatan Matematik Maktab Perguruan Batu Lintang

Jabatan Matematik Maktab Perguruan Batu Lintang

satu kajian mengenai penggunaan bahan bantu mengajar dalam pengajaran pembelajaran matematik di sekolah rendah oleh lai kim leong, khaw ah hong & seah ai kuan
Fri, 24 Oct 2014 07:27:00 GMT
KEBERKESANAN KAJIAN PEMBELAJARAN BERBANTU KOMPUTER ...

KEBERKESANAN KAJIAN PEMBELAJARAN BERBANTU KOMPUTER ...

ABSTRAK Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengenalpasti keberkesanan penggunaan internet khususnya laman web Virtual Field Trip di dalam pengajaran dan ...
Fri, 24 Oct 2014 00:39:00 GMT
PENGEMBANGAN PORTOFOLIO UNTUK PENILAIAN - tentang ...

PENGEMBANGAN PORTOFOLIO UNTUK PENILAIAN - tentang ...

Pedoman Pengembangan Portofolio untuk Penilaian 3 pameran. Dalam dunia pendidikan, portofolio adalah kumpulan hasil karya seorang siswa, sebagai hasil pelaksanaan ...
Tue, 21 Oct 2014 21:07:00 GMT
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) - Bahan Ajar

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) - Bahan Ajar

4 2. peningkatan motivasi belajar kimia melalui metode role playing siswa kelas x sma 3. penggunaan strategi pembelajaran aktif untuk meningkatkan efektifitas
Fri, 24 Oct 2014 17:57:00 GMT
KEBERKESANAAN PENGGUNAAN PERISIAN MULTIMEDIA DALAM ...

KEBERKESANAAN PENGGUNAAN PERISIAN MULTIMEDIA DALAM ...

1 keberkesanaan penggunaan perisian multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran lokus dalam dua matra terhadap pelajar tingkatan dua saridah binti hussein
Thu, 23 Oct 2014 07:28:00 GMT