Penggunaan Alat Bantu Pembelajaran Untuk Meningkatkan Hasil

PDF
Keberkesanan Penggunaan Alat Bantu Mengajar Berbantukan ...

Keberkesanan Penggunaan Alat Bantu Mengajar Berbantukan ...

Keberkesanan Penggunaan Alat Bantu Mengajar Berbantukan Komputer Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Subjek Kemahiran Hidup (KH) Di Sekolah Menengah
Thu, 18 Dec 2014 12:41:00 GMT
Persepsi Guru-Guru Pendidikan Islam Terhadap Penggunaan ...

Persepsi Guru-Guru Pendidikan Islam Terhadap Penggunaan ...

Jika hasil kajian ini menunjukkan bahawa tahap kemahiran guru Pendidikan Islam masih rendah dan tidak memungkinkan mereka melaksanakan penggunaan ICT dalam pengajaran dan
Sat, 20 Dec 2014 04:39:00 GMT
Penggunaan Alat Rangkaian Sosial di kalangan Pelajar di ...

Penggunaan Alat Rangkaian Sosial di kalangan Pelajar di ...

Jurnal Teknologi Pendidikan Malaysia Jilid 1, Nombor 1, Mac 2011 35 soalan berkaitan dengan penggunaan alat rangkaian sosial untuk tujuan pendidikan dan bahagian yang
Fri, 19 Dec 2014 07:25:00 GMT
PEMANFAATAN ALAT PERAGA MATEMATIKA DALAM PEMBELAJARAN DI SD

PEMANFAATAN ALAT PERAGA MATEMATIKA DALAM PEMBELAJARAN DI SD

Pemanfaatan Alat Peraga Matematika dalam Pembelajaran di SD iv DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ...
Fri, 19 Dec 2014 20:54:00 GMT
Tahap Kesediaan Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan ...

Tahap Kesediaan Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan ...

Tahap Kesediaan Guru Menggunakan ICT dalam Pengajaran 27 Guru didedahkan dengan pelbagai kaedah bagaimana ICT digunakan sebagai medium untuk
Thu, 18 Dec 2014 05:53:00 GMT
KEBERKESANAN KAJIAN PEMBELAJARAN BERBANTU KOMPUTER ...

KEBERKESANAN KAJIAN PEMBELAJARAN BERBANTU KOMPUTER ...

ABSTRAK Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengenalpasti keberkesanan penggunaan internet khususnya laman web Virtual Field Trip di dalam pengajaran dan ...
Fri, 19 Dec 2014 12:12:00 GMT
PENGEMBANGAN PORTOFOLIO UNTUK PENILAIAN - tentang ...

PENGEMBANGAN PORTOFOLIO UNTUK PENILAIAN - tentang ...

Pedoman Pengembangan Portofolio untuk Penilaian 3 pameran. Dalam dunia pendidikan, portofolio adalah kumpulan hasil karya seorang siswa, sebagai hasil pelaksanaan ...
Thu, 18 Dec 2014 18:32:00 GMT
Panduan Praktis Praktikum Komputer dan Media Pembelajaran

Panduan Praktis Praktikum Komputer dan Media Pembelajaran

Ode Abdurrachman, SH., I., M.Pd.I - Panduan Praktikum Komputer | 5 KOMPUTER SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN Komputer merupakan jenis media yang secara virtual dapat
Thu, 18 Dec 2014 18:11:00 GMT
KEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER ...

KEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER ...

5 ABSTRAK Kajian ini bertujuan mengkaji sejauh mana keberkesanan kaedah pembelajaran berbantukan komputer dapat meningkatkan lagi pencapaian dan penguasaan pelajar
Thu, 18 Dec 2014 08:17:00 GMT
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) - Bahan Ajar

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) - Bahan Ajar

4 2. peningkatan motivasi belajar kimia melalui metode role playing siswa kelas x sma 3. penggunaan strategi pembelajaran aktif untuk meningkatkan efektifitas
Thu, 18 Dec 2014 07:19:00 GMT