Puisi Yang Di Jadikan Prosa

PDF
BAHASA MELA YU Kertas 2

BAHASA MELA YU Kertas 2

5 Soalan 2(c) Petikan Prosa Klasik Baca petikan prosa klasik di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.
Sun, 14 Dec 2014 23:16:00 GMT
BM SBP 2012 - Lamanbahasa's Blog | Guru Cemerlang Bahasa ...

BM SBP 2012 - Lamanbahasa's Blog | Guru Cemerlang Bahasa ...

SULIT 2 1103/2 © 2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT Soalan 1: Rumusan [30 markah] Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang usaha ...
Sun, 14 Dec 2014 00:50:00 GMT