Silakan Unduh Hasil Putusan Kongres Bahasa Indonesia I Badan

PDF
Silakan unduh hasil putusan Kongres Bahasa Indonesia I--IX ...

Silakan unduh hasil putusan Kongres Bahasa Indonesia I--IX ...

3 KEPUTUSAN KONGRES BAHASA INDONESIA KEDUA Medan, 28 Oktober─2 November 1954 Dalam Kongres Bahasa Indonesia Pertama sudah diputuskan bahwa diadakan Kongres Bahasa ...
Sun, 23 Nov 2014 23:48:00 GMT